เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิซุกิ เทค จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ความชำนาญ โดย มุ่งเน้นในการจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เที่ยงตรง สามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและเรายังมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขาย ในงานติดตั้ง อบรมการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพี่อการผลิตที่ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ สโลแกน คุณภาพเหนือใคร บริการฉับไว ราคาประทับใจ